ВСТВ

Вступ. Роль дисципліни
Суть і значення стандартизації
Основні поняття в галузі стандартизації її види
Державна система стандартизації
Міжнародна стандартизація
Міжнародні угоди в галузі стандартизації
Методичні основи стандартизації
Розмірні та параметричні ряди
Симпліфікація, типізація, уніфікація і агрегатування
Єдині міжгалузеві системи стандартів: ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПВ, ЄСДП
Стандартизація та якість продукції
Обов’язкова і добровільна сертифікація
Ефективність стандартизації
Техніко-економічна ефективність стандартизації
Загальні принципи взаємозамінності під час виготовлення деталей і ремонту машин
Вплив взаємозамінності на якість продукції та продуктивність праці
Основні поняття про допуски і посадки
Визначення посадки
Поняття про зазори і натяги у з’єднаннях
Граничні зазори і натяги
Поле допуску. Графічне зображення полів допусків
Розв’язування прикладів розрахунку посадок для заданих умов з’єднання
Системи допусків і посадок гладких циліндричних з’єднань
Одиниця допуску
Квалітети допусків
Основний вал і основний отвір
Поля допусків та їх умовне позначення
Вибір посадок і призначення допусків
Розрахунок і вибір посадок із гарантованим зазором
Загальні принципи вибору посадок із гарантованим натягом
Вибір посадок методом аналогії
Допуски і посадки деталей з деревини і пластмас. Допуски деталей з не проставленими 
відхиленнями
Точність геометричних параметрів
Допуски форми і розташування поверхонь
Хвилястість поверхонь
Вплив хвилястості й шорсткості на надійність і довговічність машин
Система допусків і посадок підшипників кочення
Види навантаження кілець
Розрахунок посадок підшипників кочення залежно від виду і величини навантаження
Особливості монтажу підшипників кочення
Допуски розмірів, що входять у розмірні ланцюги
Складання карти сортувальника
Система допусків і посадок шпонкових і шліцьових з’єднань
Система допусків і посадок евольвентних шліцьових з’єднань і позначення їх на кресленнях
Система допусків і посадок кріпильних різьбових з’єднань
Маркування різьбонарізного інструменту
Система допусків і посадок зубчастих коліс і передач
Допуски і посадки конічних і черв’ячних передач
Допуски на кути та конічні з’єднання. Нанесення розмірів на конічні деталі та їх допуски
Основи технічного вимірювання
Відомча метрологічна служба
Плоскопаралельні кінцеві міри довжини
Класи точності й розряди
Штангенінструменти
Мікрометричні інструменти
Індикаторні прилади
Важільно-механічні, важільно-зубчасті, пружинні вимірювальні прилади
Оптико-механічні та оптичні прилади
Автоматичні засоби вимірювання
Вибір і призначення засобів вимірювання
Техніка безпеки при вимірюваннях
Нормальні та граничні калібри
Комплексні калібри

Немає коментарів:

Дописати коментар

Навчальні посібники

Машини та обладнання для тваринництва. Том 1 І.Г. Бойко Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій А.П. Мартинов Взаєм...