Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів


Вступ. Мата та завдання дисципліни
Виробництво чавуну
Випробування на твердість за методом Брінелля, Роквелла і Віккерса
Сутність процесу переробки чавуну в сталь
Виробництво сталі
Способи розливання сталі
Виробництво кольорових металів
Поняття про виробництво магнію і титану
Будова і властивості металів
Визначення твердості металів.
Основи теорії сплавів
Способи одержання сплавів
Діаграми стану подвійних сплавів
Властивості та діаграма стану залізовуглецевих сплавів
Діаграма стану залізо-цементит
Структурні перетворення під час нагрівання та охолодження в залізовуглецевих сплавах
Чавуни
Види чавунів
Застосування і маркування чавуну
Вплив графітних включень і структури на механічні властивості чавунів
Вуглецеві сталі
Класифікація, застосування вуглецевих сталей
Маркування вуглецевих сталей
Мікроаналіз металів і сплавів.
Леговані сталі
Класифікація, маркування і застосування конструкційних легованих сталей
Маркування та застосування сталей і сплавів з особливими властивостями
Основи термічної і хіміко-термічної обробки сталі
Термічна обробка вуглецевої сталі.
Режими проведення гартування, відпуску
Особливості термічної обробки легованих сталей і чавунів
Термомеханічна обробка
Суть процесу цементації сталі
Дефекти і браки термічної обробки та способи їх виявлення
Сплави кольорових металів
Властивості, маркування і застосування бабітів та припоїв
Порошкові матеріали
Класифікація, властивості, маркування і застосування металокерамічних твердих сплавів
Корозія металів
Способи захисту техніки від корозії
Неметалеві конструкційні матеріали
Клейові матеріали, їх призначення
Технологічний процес одержування виливків у одноразових формах
Види браку в ливарному виробництві та способи їх попередження
Спеціальні методи лиття
Процеси обробки металів прокатуванням, волочінням, пресуванням
Вільне кування
Об’ємне та листове штампування
Загальні відомості про зварювальне виробництвом
Газове зварювання і різання металів
Технологія газового зварювання і різання металів.
Дугове зварювання і різання металу
Спеціальні методи зварювання
Організація праці слюсаря
Слюсарна обробка металу
Слюсарно-складальні роботи
Слюсарне нероз’ємне з’єднання
Основи теорії різання
Сили, що діють на різець у процесі різання
Вибір режиму різання і швидкісне різання металів
Токарні різці.
Класифікація та загальна будова металорізальних верстатів
Основні механізми верстатів
Безпека праці під час роботи на металорізальних верстатах
Токарні верстати і робота на них
Пристосування для токарних верстатів
Основні роботи, які виконують на токарних верстатах
Вивчення токарно-гвинторізного верстата.
Свердлильні й розточувальні верстати та робота на них. Призначення й галузь застосування свердлильних і розточувальних верстатів. Пристосування для свердлильних і розточувальних верстатів
Вивчення свердлильного верстата.
Стругальні, довбальні і протяжні верстати та робота на них. Особливості процесу різання під час стругання і довбання. Основні роботи, виконувані на верстатах цієї групи
Фрезерні верстати та робота на них
Режими різання під час фрезерування
Методи нарізування зубів зубчастих коліс
Вивчення будови та роботи фрезерного верстата.
Шліфувальні верстати та робота на них
Основні види шліфувальних робіт
Поняття про методи остаточної обробки деталей абразивним інструментом: хонінгування, суперфінішування, ультрафінішування, притирання полірування
Вивчення будови і роботи шліфувального верстата.
Обробка поверхні деталей без зняття стружки
Електромеханічні й електроерозійні методи обробки
Електрохімічна обробка металів
Обробка неметалевих конструкційних матеріалів
Будова деревообробних верстатів
Проектування технологічного процесу механічної обробки
Технічне нормування технологічного процесу механічної обробки

Немає коментарів:

Дописати коментар

Навчальні посібники

Машини та обладнання для тваринництва. Том 1 І.Г. Бойко Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій А.П. Мартинов Взаєм...