Основи теплотехніки і гідравліки

Вступ. Зміст і завдання навчальної дисципліни
Основи гідростатики
Характеристика рідини, її фізичні властивості, залежність властивостей від температури і тиску
Основи гідродинаміки
Гідравлічний удар у трубах
Насоси
Принцип дії осьового, гвинтового, струминного, шестерінчастого і крильчастого насосів
Основні поняття і визначення в технічній термодинаміці
Термодинамічний процес
Суміш ідеальних газів. Теплоємність газів і газових сумішей
Перший закон термодинаміки
Внутрішня енергія та її властивості
Другий закон термодинаміки
Дослідження термодинамічних процесів
Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згорання
Основи компресорних машин
Водяна пара
Основні поняття і визначення. Теплопровідність
Коефіцієнт теплопровідності та його значення для різних технічних матеріалів
Конвективний теплообмін
Променистий теплообмін
Теплове випромінювання
Теплопередача і теплообмінні апарати
Класифікація теплообмінних апаратів
Паливо і його характеристики
Економія паливно-енергетичних ресурсів
Процес горіння палива та способи спалювання
Котельні установки
Забезпечення надійності та економічності котельних установок
Виконання регулюючих робіт котельного агрегату по відпуску тепла споживачам
Експлуатація котельної установки
Котли
Теплогенератори
Енергозберігання в сільському господарстві Енергетичні ресурси поділяють на первинні і вторинні
Використання біологічних установок
Використання відновлюваних джерел енергії
Сушіння сільськогосподарської продукції
Класифікація сушильних установок
Визначення параметрів конвективної сушки
Призначення і класифікація систем опалення
Принцип розрахунку теплових втрат приміщення
Гаряче водопостачання. Класифікація систем і принципові схеми
Визначення теплових витрат в приміщенні
Розрахунок площі поверхні нагріву і вибір типу нагрівальних приладів для житлових і виробничих приміщень
Вентиляція тваринницьких ферм
Шкідливі виділення і гранично допустимі концентрації їх у повітрі різних приміщень
Спрощене дослідження вентиляційно-опалювального агрегату
Теплопостачання споруд захищеного ґрунту
Розрахунок опалення і вентиляції теплиць
Застосування холоду в сільському господарстві
Вивчення будови і роботи холодильної установки та її тепловий розрахунок
Підготовка до роботи, пуск, зупинка і технологічний догляд за холодильною установкою
Теплотехнічні основи зберігання сільськогосподарської продукції
Способи створення оптимальних умов для зберігання продукції

Немає коментарів:

Дописати коментар

Навчальні посібники

Машини та обладнання для тваринництва. Том 1 І.Г. Бойко Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій А.П. Мартинов Взаєм...