Машана та обладнання для тварин

Завдання та зміст навчальної дисципліни
Стійлове обладнання для великої рогатої худоби
Станкове обладнання для свиней
Технологічне обладнання у вівчарні
Кліткове обладнання та обладнання в пташниках за підлогового способу утримання
Типи та будова вентиляційних систем. Систем обігрівання тваринницьких приміщень
Обладнання для освітлення та опромінення
Обладнання і устаткування для теплопостачання та мікроклімату
Особливості техніки безпеки під час роботи опалювально- вентиляційного обладнання тваринницьких приміщень
Опалювально-вентиляційного обладнання тваринницьких приміщень
Джерела водопостачання і водозабірні пристрої
Система водопостачання, призначення її елементів
Вода та її якість за державним стандартом
Водопровідні мережі й водонапірне обладнання
Напувалки, їх типи
Насоси та автона¬пувалки, підготовка до роботи.
Зоотехнічні вимоги й способи підготовки кормів до згодовування
Корма рослинного походження
Схеми кормоприготування
Машини для подрібнення стеблових кормів. Машини для подрібнення соковитих кормів
Приготування стеблових кормів.
Обробка соломи
Бункери-живильники та бункери-дозатори
Машини для подрібнення концентрованих кормів
Приготування грубих і соковитих кормів.
Машини для теплової обробки кормів
Бункери-живильники
Кормоприготувальні агрегати
Особливості техніки безпеки під час роботи на кормоприготувальних машинах
Зоотехнічні вимоги до технології механізованого роздавання кормів
Класифікація кормороздавачів
Кормороздавачі для ферм великої рогатої худоби
Роздавання кормів у фермах великої рогатої худоби
Кормороздавачі для свиноферм
Кормороздавачі для пташиних ферм
Роздавання кормів у свинофермах.
Гідравлічні засоби роздавання кормів
Особливості техніки безпеки під час роботи на кормороздавачах
Схеми та засоби механізованого прибирання гною
Будова ремонт механічних засобів прибирання гною
Системи гідравлічного прибирання гною
Транспортування гною у гноєсховища
Зберігання та переробка гною
Особливості техніки безпеки під час роботи механічних засобів прибирання гною
Анаеробне зброджування гною та відходів
Біогазові установки
Засоби для видалення гною.
Класифікація доїльних апаратів
Загальна будова доїльного апарата. Типи доїльних апаратів
Призначення елементів доїльних апаратів
Робота двотактного доїльного апарата
Підготовка до роботи доїльних апаратів
Доїльні апарати.
Класифікація доїльних установок
Принцип дії доїльних апаратів
Будова і принцип дії уніфікованих елементів
Доїльна установка для доїння у відра.
Агрегати для доїння корів у стійлах
Загальна будова доїльних установок
Засоби доїння у малих фермах
Підготовка до роботи доїльної станції
Доїльні станції для доїння у літніх таборах
Вакуумний регулятор і його робота
Доїльні установки для доїння у доїльних залах типу «Тандем»
Доїльні установки для доїння у доїльних залах типу «Ялинка», «Карусель»
Особливості техніки безпеки під час роботи доїльних установок
Санітарія та гігієна праці на фермах
Доїльні установки для доїння у спеціальних станках.
Технологічні схеми первинної обробки молока
Прифермські молочні
Обладнання для очищення молока. Обладнання для охолодження молока
Техніка безпеки під час обробки молока
Комплекти обладнання для стаціонарних стригальних пунктів. Комплекти обладнання для пересувних стригальних пунктів
Типи стригальних агрегатів. Загальна будова стригальних агрегатів
Будова, робота стригальної машини. Регулювання стригальної машини
Комплекти машин і обладнання на фермах великої рогатої худоби
Комплекти машин і обладнання у свинофермах
Комплекти машин і обладнання у вівцефермах
Обладнання у птахівництві
Машини та обладнання на малих фермах
Методика підбору комплекту машин і обладнання для комплектації технологічних ліній
Техніко-економічна ефективність механізації виробничих процесів у тваринництві
Особливості автоматизації тваринництва
Джерела інформації

Немає коментарів:

Дописати коментар

Навчальні посібники

Машини та обладнання для тваринництва. Том 1 І.Г. Бойко Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій А.П. Мартинов Взаєм...